Trang Mạng 2003-2012

English

EOC top baner brown
donate

CHƯƠNG TRNH SƯỞI ẤM NI ĐỒI CAO NGUYN
X Thu Ta huyện Ủng Xn Mầu tỉnh H Giang - tặng o v Ủng

IMG_2408 resized R
IMG_2085 resized big

Trường Mo Phố

IMG_2317 IMG_2368 resized

Ngy nhận

Người đng gp

Tỉnh bang

USD

 

20 Dec 2014

BD Foundation

FL

1000.00

 21,310,000.00

28 Nov 2014

BD Foundation

FL

600.00

 12,786,000.00

 

 

 

 

 34,096,000.00

IMG_2410 resized
IMG_2394 resized
IMG_2408 resized nho
IMG_2425  resized
20141128 resized 70

From December 12th to December 15th 2014, EOCRO's volunteers of Hanoi City continued their trips to the highlands to distribute gifts for protection against the winter. Gifts are distributed along roads, at the main organized locations, at some small schools sparsely situated in the elevated regions or in the remote and profound valleys. On their forth and back trips, they would stop by villages and visit groups of families, distributing fitted sizes coats and boots to everybody.

Besides the principal volunteers, there were the help of some others coming from the city on the week-end. The distribution of gifts was held in Xiu Man Commune, Province Ha Giang, at the two schools Ban Diu and Thu Ta where lots of students and parents were showing, therefore help was needed for carrying stuffs, organizing lines and helping children to wear their coats and boots. This time the team was composed of 24 persons.

EOCRO's coats and boots were major gifts coming from BD Foundation - Hollywood City, Florida State, USA,- which donated USD 1,600.00 equal VND 34,096,000.00.
The extra gifts were 150 comforters from Hanoi's " One thousand Comforters" Group.

All 746 students in the two main schools and the small schools sparsely situated in the elevated regions received their gifts, 150 students received 150 comforters, the left received coats and boots. Merchandise bought :

Small size boots  150 pair   VND 22,000/pair =  VND 3,300,000
Large size boots  200 pair   VND 24,000/pair =  VND 4,800,000

Girl's coat # 2       60 pcs      VND 22,000/ea   =  VND 1,320,000
Girl's coat # 3       60 pcs      VND 26,000/ea   =  VND 1,560,000
Girl's coat # 4       50 pcs      VND 30,000/ea   =  VND 1,500,000
Girl's coat # 5       50 pcs      VND 34,000/ea   =  VND 1,700,000

Boy's coat # 2    100 pcs      VND 40,000/ea   = VND 4,000,000
Boy's coat # 3    100 pcs      VND 45,000/ea   = VND 4,500,000
Boy's coat # 4    100 pcs      VND 50,000/ea   = VND 5,000,000
Boy's coat # 5    100 pcs      VND 55,000/ea   = VND 5,500,000.

Banners and gas                                                 = VND 916,000

Total expenses: VND 34,096,000.00
Total received  : VND 34,096,000.00

 By Nguyen Tat Kien and friends

Trường Qun Thn

IMG_2162 resized
IMG_2209 resized IMG_2225 big
IMG_2203  resized IMG_2178 resized IMG_2215 resized
IMG_2278 resized IMG_2282 resized IMG_2165 resized

Trường Qu Em ... Người Dn Qu Em ... Trẻ Thơ Qu Em

Trường Bản Du

IMG_2083 resized
IMG_2090 resized
IMG_2103 resized
IMG_2097 resized

Từ ngy 12 đến ngy 15 thng 12 năm 2014, cc anh thiện nguyện vin MTNCĐ H Nội ln đường tiếp tục đi tặng  qu để chống rt cho trẻ em v đồng bo miền ni. Cc anh phn phối qu trn những chặn đường đi qua, tổ chức việc pht qu tại cc địa điểm chnh, v đi vo cc điểm trường nhỏ lẻ trn ni cao, cc thung lũng su, đường đi hiểm trở. Trn đường đi v về đon từ thiện gh vo cc bản lng để thăm từng nhm gia đnh, pht đng kch o ủng cho từng người.
 
Ngoi nhm thiện nguyện chnh cn c cc bạn từ thnh phố ln tham gia vo những ngy cuối tuần. Cc bạn c mặt gip pht qu tại hai địa điểm chnh l trường Bản Du v trường Thu T của huyện Xn Mần tỉnh H Giang Nơi đy tập trung đng đảo học sinh v phụ huynh, nn cần nhiền người gip cng việc như l khin vt v xếp hng, gip cc chu nhỏ mặc o v ủng … Chuyến ny c 24 bạn đi cng.
 
Qu chnh của MTNCĐ l o v ủng do BD Foundation – thnh phố Hollywood, Florida USA, tặng 1600 Usd, tương đương 34,096,000 vnđ. Qu phụ trội từ Nhm “1000 Chăn Ấm” thnh phố H Nội, tặng 150 chăn.
 
Tất cả 746 học sinh, của hai trường chnh v cc trường nhỏ lẻ trn ni, đều nhận được qu, gồm c: 150 chu nhận 150 chăn ấm, cc chu cn lại nhận o v ủng. Số hng đ mua
 
Ủng loại nhỏ  150 chiếc 22.000 vnđ/chiếc = 3.300.000 vnđ
Ủng loại to      200 chiếc 24.000 vnđ/chiếc = 4.800.000 vnđ
 
o nữ # 2         60 chiếc  22.000 vnđ/chiếc = 1.320.000 vnđ
o nữ # 3        60 chiếc   26.000 vnđ/chiếc = 1.560.000 vnđ
o nữ # 4        50 chiếc   30.000 vnđ/chiếc = 1.500.000 vnđ
o nữ # 5        50 chiếc   34.000 vnđ/chiếc = 1.700.000 vnđ
 
o nam # 2   100 chiếc  40.000 vnđ/chiếc = 4.000.000 vnđ
o nam # 3   100 chiếc  45.000 vnđ/chiếc = 4.500.000 vnđ
o nam # 4  100 chic   50.000 vnđ/chiếc = 5.000.000 vnđ
o nam # 5 100 chiếc    55.000 vnđ/chiếc = 5.500.000 vnđ
 
Băng rn v tiền xăng tiền ph đi đường           916.000 vnđ
 
Tổng tiền chi:   34.096.000 vnđ
Tổng tiền thu:  34.096.000 vnđ   
 
Nguyễn Tất Kin v cc bạn thực hiện  

IMG_2127 resized IMG_2147 resized IMG_2136 resized

Trường Ngi Thầu

IMG_2428 resized IMG_2488 resized Ha Giang (2) nho
IMG_2486 resized IMG_2471 resized IMG_2476 resized

Trường Hồ Thầu

IMG_2529 (1) resized IMG_2529 (2)
IMG_2511
IMG_2520 IMG_2537 resized

Trường Chng Trải

IMG_2163 resized - Tr Chung Trai
IMG_2662 Resize R
IMG_2620 resized R
IMG_2667 resized
IMG_2629 resized

Đường chuyển qu vo bản lng

IMG_2161 resized Mid IMG_2380 resized 70% IMG_2155 resized

Đường vo trường học em nhiều xn lầy, phải dng xe my để đưa qu vo

Đời sống trong bản lng

IMG_2389 IMG_2403 resized IMG_2464 resized big
WP_20141128_026 R IMG_2710 resized big

Tặng qu cho trẻ em v đồng bo trong cc bản lng

IMG_2548 resized IMG_2552 resized IMG_2553 resized
IMG_2384 doc 67
IMG_2556 resize IMG_2555 resized IMG_2560 resized 65
IMG_2564 resized IMG_2567 resized IMG_2576 resized
IMG_2725 resized big IMG_2728 resized big
IMG_2733 resized lon IMG_2582 resized 70 IMG_2584 resize
IMG_2578 resized 70 IMG_2713 resized IMG_2716 resized
IMG_2715 resized IMG_2734 resized big IMG_2783 doc 70
BD logo 4

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada

Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

Google
WWWeyesofcompassion.org
OGCDC