Trang Mạng 2003-2012

English

EOC top baner brown
donate

CHƯƠNG TRNH PHN BN - HUYỆN TRIỆU SƠN - TỈNH THANH HA

Số lượng phn tặng đồng bo x An Nong: 10,5 tấn
Thnh tiền: 51.450.000 vnđ
Thu xe vận chuyển v bốc dỡ: 3.500.000vnđ 
Băng rn: 100.000 vnđ. 
Tổng cộng: 54.050.000 vnđ
- 205 gia đnh được nhận 

Tổng chi 152.270.000 vnđ

IMG_2710 web
IMG_2742 web
IMG_2746 web
IMG_2725 web
IMG_2718 web
IMG_2730 web
IMG_2712 web IMG_2717 web
IMG_2733 web IMG_2735 web
IMG_2741 web IMG_2732 web
IMG_2756 web
IMG_2767 web
IMG_2770 web IMG_2787 web
IMG_2807 web
IMG_2804 web
IMG_2707 web IMG_2811 web
IMG_2715 web IMG_2720 web IMG_2744 web
IMG_2764 web
IMG_2763 web
IMG_2754 web
IMG_2772 web
IMG_2769 web
IMG_2682 Web
IMG_2680 Web
IMG_2683 web

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

BD logo 4
HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada

Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

OGCDC